Kasutajatingimused ja tsiteerimine

OkoMarketi kasutajatingimused: 

1. OkoMarket on ostu- ja müügikuulutuste portaal, kus kuulutavad firmad ja eraisikud, kes soovivad pakkuda head kodumaist kaupa valdavalt erinevat kasvatatavat või valmistatavat toidukaupa, kosmeetikat, käsitööd ja muid loodustooteid. 

2. OkoMarketis registreerivad end äriisikuna firmad ja FIEd, kel on registrikood. Ülejäänud kuulutavad eraisikutena ja kannavad täit vastutust oma tegutsemise seaduslikkuse eest.

3. OkoMarketis on õigus kontot avada igaühel vaid iseenda eest. Kellegi teise nimele või kasutades kellegi teise kontaktandmeid kontot avada pole lubatud.

4. OkoMarketi registreerunud kasutajatel on õigus lisada keskkonda müügikuulutusi, ostusoove, retsepte, kommentaare ja hinnanguid.

5. OkoMarketis kaubeldes lubab müüja, et peab kinni kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest vastavatest õigusnormidest, mis puudutavad kauplemist, aga eelkõige kauba kvaliteeti ja müügiõigusi.

6. OkoMarketi kokaraamatusse retseptide lisamisel võib kasutada toitudest vaid selliseid fotosid, mille kasutamiseks omab lisaja autoriõigust. Probleemide vältimiseks tuleks kasutada enda tehtud fotosid. Kui lisatakse kellegi teise poolt leiutatud retsepte või kellegi teise poolt pildistatud pilte ( millel on kasutamisõigus), siis tuleb lisada vastav viide ka retsepti juurde. 

7. OkoMarketisse lisatavate kuulutuste juurde on müüjal õigus lisada ka oma otselinke ja kontaktandmeid.

8. OkoMarketis lisatud kuulutuste juurde on registeerunud kasutajatel õigus lisada oma isiklikke kogemusi kommentaaridena ning kasutajad vastutavad nende kommentaaride sisu ja tõesuse eest.

9. OkoMarketi kasutaja kohustab lisama ainult õigeid ja korrektseid andmeid ning sisestama vaid iseenda pakkumisi ja ostusoove. Keelatud on selliste andmete esitamine, mis on eksitavad või ebatäpsed.

10. OkoMarketis on kuulutuste lisamisel keelatud kolmandate isikute nõusolekuta nende andmete, tekstide või fotode kasutamine.

11. OkoMarketis on kuulutuste lisamine tasuta. 

12. OkoMarket pakub ostjatele ja müüjatele nn müügiplatvormi ja ei ole ise teostavate tehingute osapooleks. Kui ostetava kauba suhtes esineb pretensioone, tuleb need esitada kauba müüjale.

13.  OkoMarket ei vastuta lehel avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest nende esitajate poolt.  Samuti ei vastuta OkoMarket veebikeskkonnas pakutavate teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmisel, müümisel või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

14. Kuulutuse esitaja kohustub koheselt muutma või kustutama enda poolt sisestatud andmeid juhul, kui mõni tema poolt OkoMarketis avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks. 

15. Kuulutuse lisaja kinnitab käesolevate kasutamistingimustega nõustumisel, et tema poolt avaldatavad andmed:

15.1 ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;
15.2 ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, mille osutamine või müük on vastuolus õigusaktidega või heade kommete ja tavadega;
15.3 ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks, sh on keelatud müüa alkoholi- ja tubakatooteid, ravimeid, relvasid jm eriluba vajavaid tooteid;
15.4 ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi; 
15.5 on kooskõlas õigusaktide ning heade kommete ja tavadega.

  • Rikkudes eelpool pn 1-15 toodud OkoMarketi reegleid on OkoMarketi toimkonnal õigus kuulutusi maha võtta ning kasutajakontosid sulgeda.

 

16.1. Okomarket.ee lehel avaldatud uudised ja retseptid on kaitsud autoriõigusega ja nende kopeerimine pole lubatud. Kui soovite avaldada lugusid või retsepte mõnel muul veebilehel, siis seda võib teha mahus kuni kolm esimest lauset. Kui on tsiteeritud või kopeeritud teksti suuremas mahus, siis tuleb tasuta loo avaldamise eest €15 avaldamistasu.

 

OkoMarket jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

 

OkoMarket.ee